Update on COVID-19

Update on COVID-19 and Europe Remembers Event Listings and Activities [13.03.2020]

Przeczytaj więcej

Przeczytaj historie

Natarcie na Nadrenię

Na alianckie natarcie na Nadrenię złożyło się kilka operacji militarnych prowadzonych na dużą skalę w ostatnich miesiącach II wojny światowej w Europie. Dwoma naczelnymi celami połączonych operacji brytyjsko-amerykańsko-kanadyjskich było wyparcie Niemców z terenów na zachód od Renu oraz sforsowanie samej rzeki. W przypadku powodzenia ofensywa oznaczałaby ostateczny cios zadany ostatniej niemieckiej linii obrony na zachodzie.