Przeczytaj historie

Atlantic wall in Normandy

Po inwazji na Związek Radziecki i przystąpieniu USA do wojny po stronie brytyjskiej niemiecka strategia na zachodzie zmieniła się z zaczepnej na obronną. Hitler zgodził się na budowę ufortyfikowanej linii wzdłuż zachodniej linii brzegowej, zdolnej odeprzeć każdą aliancką próbę inwazji. Prace budowlane na Wale Atlantyckim rozpoczęły się z początkiem 1942r.