Przeczytaj historie

Gdańsk w XX wieku

Dla ludności Gdańska koniec drugiej wojny światowej niekoniecznie oznaczał wyzwolenie. Nadejście Armii Sowieckiej oznaczało najpierw klęskę, a potem de facto nową okupację. Polacy, którzy osiedlili się w Gdańsku po wojnie, nie byli życzliwi sowieckiej dominacji. Dla wielu polityczne konsekwencje wojny trwały aż do 1989 r., kiedy to Polska stała się ponownie krajem niezależnym i demokratycznym.