Przeczytaj historie

Bombardowania miast

Na równi z działaniami wojskowymi prowadzonymi przez aliantów w celu wyzwolenia Europy, kampanie nalotów nadal pozostają najbardziej kontrowersyjnymi – jako że jednym z ich celów było podłamanie ducha niemieckiego przeciwnika poprzez bombardowanie niemieckiej ludności cywilnej.