Odkryj

Zelandia

Wstęp

Odkryj Zelandię – krainę wybrzeży i wysp o wyjątkowej historii. Ze względu na strategiczne położenie dla handlu i szlaków migracyjnych Zelandia od zawsze była rejonem o kluczowym znaczeniu. Podczas II wojny światowej rejon ten został spustoszony podczas Bitwy o Skaldę – ta żarliwa walka nadal zajmuje istotne miejsce w pamięci kolektywnej ludności zarówno lokalnej, jak i zamieszkującej dalsze tereny. Od pomników i kościołów, aż po szerokie spektrum muzeów wojennych, rejon ten jest naszpikowany miejscami o znaczeniu historycznym oraz miejscami wartymi uwagi, w których pobrzmiewają echa przeszłości. Wśród nich znajduje się Muzeum Wyzwolenia Zelandii, przybliżające Bitwę o Skaldę oraz inne wydarzenia o kluczowym znaczeniu dla miejscowej historii. Dzięki zbiorom przedmiotów, replik, fotografii i materiałów wideo z okresu II wojny światowej Muzeum Het Polderhuis pozwala na prześledzenie lokalnej historii w bardziej interaktywny sposób. Het Watersnoodmuseum przybliża tragiczną historię olbrzymiej powodzi, która dotknęła Zelandię w 1953 roku.

More to do