Zwiedzanie

Wyspa mężczyzn

  • Point of Interest
  • Laauwikstraat 17, 6663 CE Nijmegen, Pays-Bas

Po wrześniu 1944 r. Betuwe, teren między rzeką Waal i Renem, stał się płynną granicą między terytorium zajmowanym przez aliantów i Niemców. Ta na poły zalana „ziemia niczyja” zyskała sobie miano „Wyspy mężczyzn”, ponieważ niemal wszystkie kobiety i dzieci ewakuowano, a sam ląd był otoczony wodą.

W dniu 17 września ruszyła operacja Market Garden. Jej celem było przechwycenie mostów nad kilkoma rzekami w Holandii, aby zapewnić szybką ofensywę na teren Niemiec. Dziewięć dni później, operacja załamała się w Arnhem, gdzie alianci nie byli w stanie zdobyć mostu przez Ren. Fiasko to miało mieć poważne konsekwencje dla ludności zamieszkałej między Nijmegen a Arnhem.Obszar ten, znany pod nazwą Betuwe, stał się granicą między terytorium alianckim i niemieckim.

Betuwe, czyli dolina zalewowa Renu, zmienił się w na poły zatopioną ziemię niczyją, kiedy nocą z dnia 2 na 3 grudnia siły niemieckie wysadziły wał wzdłuż Renu powodując olbrzymią powódź. Dowództwo alianckie przewidziało ten ruch i zaopatrzyło swe siły w amfibie. Wraz z falą powodziową rozpoczęła się operacja celnie nazwana operacją Noe, czyli przeniesienia się aliantów na wyżej położone tereny.

Ludność z tego terenu ewakuowano po wrześniowych walkach, ale niektórzy mieszkańcy zdecydowali się zostać, by dopilnować bydła i majątku. Właśnie ten obszar, między rzeką Waal i Renem, stał się znany jako “Wyspa mężczyzn”, ponieważ niemal wszystkie kobiety dzieci ewakuowano, a wyżej położone miejsce otoczone było wodą. W kwietniu 1945 r. jednostki brytyjskie i kanadyjskie oczyściły “wyspę” z resztek sił niemieckich w operacji pod hasłem Destroyer.

Wyspa mężczyzn

Related Experiences