Zwiedzanie

Radziecki Cmentarz Wojenny w Rathenow

  • Cmentarz
  • Ferdinand-Lassalle-Straße 4-5, 14712 Rathenow

Zachodni region Havelland jest położony z dala od tętniących życiem centrów miast i głównych szlaków komunikacyjnych. Od XIX wieku Rathenow było centrum przemysłu optycznego. To właśnie dlatego w czasach Niemieckiej Republiki Demokratycznej większość okularów pochodziła właśnie z tego miasteczka położonego nad rzeką Hawelą.

Wiosną 1945 roku było to także głównemiejsce ostatnich bitw stoczonych podczas II wojny światowej, które przeciągały się przez przeszło tydzień. Powody nie miały jednak nic wspólnego z przemysłem optycznym — wiązały się one raczej z położeniem geograficznym.

Zmierzająca tędy do Łaby w północno-południowym kierunku rzeka Hawela stanowiła naturalną linię obrony przeciwko nacierającej od wschodu Armii Czerwonej. Miejsce rozmieszczenia amerykańskich wojsk było zlokalizowane zaledwie 20 kilometrów na zachód od Rathenow, nad Łabą. Ze względu na okrucieństwo Niemców na Wschodzie, niemieccy żołnierze za wszelką cenę starali się uniknąć pojmania przez wojska radzieckie.

Dlatego Rathenow było ze strategicznego punktu widzenia niezwykle istotnym miejscem; nazistowscy dowódcy ogłosili je swoją twierdzą, by utrzymać możliwość odwrotu na zachód. Po wielu dniach ciężkich walk duża część centrum Rathenow uległa zniszczeniu. Dopiero 4 maja doszło do rzeczywistego zakończenia wojny w Rathenow.

Położony w pobliżu głównej stacji kolejowej, w centrum dawnej osady robotniczej, Radziecki Cmentarz Wojenny jest historycznym testamentem tych gorzkich walk. Mogiły 422 radzieckich żołnierzy i oficerów są ułożone wokół potężnego obelisku zakończonego złotą gwiazdą. Rozmieszczenie nagrobków jest niezwykłe; pomniki są ustawione naprzemiennie w dwóch rzędach, wokół trawników. Przy wejściu na cmentarz marmurowa tabliczka informuje o roku założenia — 1949 — oraz przekonstruowaniu obiektu w 1985.

Source: Berlins Taiga

Radziecki Cmentarz Wojenny w Rathenow