Zwiedzanie

Radziecki Cmentarz Wojenny w Poczdamie

  • Pomnik/Miejsce pamięci
  • Am Bassin, 14467 Potsdam, Brandenburg, Germany

Bassinplatz jest największym placem w centrum Poczdamu. Ze wschodniego krańca placu otoczona kwiatami ścieżka prowadzi wprost do Radzieckiego Cmentarza Wojennego.

Podczas zaciekłych walk o Poczdam w kwietniu 1945 roku życie straciło wielu cywili i żołnierzy. Radzieccy żołnierze byli początkowo grzebani tylko tymczasowo, jako że po zakończeniu wojny mieli zostać pochowani w godziwym miejscu wiecznego spoczynku. W tym celu utworzono Radzieckie Cmentarze Wojenne. Podobnie jak w innych miejscach, cmentarz wojenny w Poczdamie powstał w centralnej lokalizacji. Powodem takiego wyboru mogła być moralna edukacja pokonanej ludności niemieckiej – wybór centralnego położenia miał przypominać Niemcom o poświęceniach Armii Radzieckiej na drodze wyzwolenia od faszyzmu.

Na cmentarzu znajdują się 383 mogiły, których wygląd różni się w zależności od tego, czy poległy był wojskowym wyższej rangi, czy też zwykłym żołnierzem. Daty śmierci po roku 1945 odnoszą się albo do daty ponownego pochówku, jako że dokładna data zgonu nie była znana, albo późniejszego zgonu wywołanego skutkami wojny.

Nad cmentarzem góruje imponujący monument powstały w roku 1948, który ma promieniować siłą, wyższością i wiecznością, zgodnie z typową radziecką estetyką. Jest to czternastometrowy pomnik wykonany z piaskowca i granitu, na który składa się obelisk ustawiony na piedestale. Obelisk jest otoczony czterema żołnierzami armii radzieckiej reprezentującymi cztery oddziały Radzieckiej Armii: strażnik, czołgista, reprezentant piechoty morskiej oraz pilot.

Zgodnie z zapisami umieszczonymi w międzynarodowych traktatach Republika Federalna Niemiec jest zobligowana do stałego utrzymywania cmentarzy wojennych. Od 1987 roku Radziecki Cmentarz Wojenny przy Bassinplatz jest chronionym obiektem historycznym.

Source: Berlins Taiga

Radziecki Cmentarz Wojenny w Poczdamie

Related Experiences