Zwiedzanie

Pomnik Żołnierzy Radzieckich w Schönholzer Heide

  • Pomnik/Miejsce pamięci
  • Germanenstraße 17, 13156 Berlin, Germany
  • +49 30 90250

Trzeci rozległy radziecki pomnik w Berlinie znajduje się w dzielnicy Pankow położonej w północnej części miasta.

Podobnie jak w Treptow, plany powstania cmentarza rozpoczęły się już w 1946 roku. Rejon Schönholzer Heide został wybrany zarówno ze względu na korzystne warunki przestrzenne, jak i fakt, że w okolicy znajdowało się już wiele zbiorowych mogił, które po wojnie miały zostać przeniesione na cmentarz.

Z architektonicznego punktu widzenia miejsce to jest niezwykle imponujące: cienista aleja prowadzi od głównej ulicy do wejścia, które składa się z atrium oraz budynków wejściowych zaprojektowanych na wzór portalu. Za portalem położony jest honorowy gaj, w którym znajduje się 16 sarkofagów; rozpościera się stamtąd również widok na duży obelisk widoczny na drugim końcu cmentarza. Przed obeliskiem wykonana z brązu „Matka Rosja” opłakuje poległego żołnierza. Cmentarz jest także otoczony potężnym murem z upamiętniającymi tabliczkami, nadającymi mu charakter ściany upamiętniającej poległych.

Ogólna struktura Pomnika Żołnierzy Radzieckich w Schönholzer Heide przypomina tę w Treptower Park. Są jednak znaczące różnice; zwłaszcza fakt, że obszar ten jest miejscem wiecznego spoczynku dla co najmniej 13 200 poległych żołnierzy Armii Czerwonej – to dwukrotnie więcej niż w Treptower Park. Jedną z głównych przyczyn tej sytuacji jest fakt, że inaczej niż w przypadku Treptow niektórzy z pochowanych tu żołnierzy zmarli jako jeńcy wojenni w okresie nazistowskiego reżimu. Jeńcy zostali również uhonorowani pamiątkową tabliczką. Jest to sytuacja o tyle niezwykła, że Józef Stalin – głowa państwa radzieckiego – podchodził do jeńców wojennych z olbrzymią nieufnością, jako że mogli oni być kolaborantami. Może to być także wyjaśnieniem, dlaczego nigdy nie ukończono prac nad zaplanowaną wstępnie upamiętniającą ich brązową rzeźbą.

Miejsce zostało otwarte 7 listopada 1949 roku. Podobnie jak inne tego typu lokalizacje jest ono obecnie chronionym obiektem historycznym.

Source: Berlins Taiga

Pomnik Żołnierzy Radzieckich w Schönholzer Heide

Related Experiences