Zwiedzanie

Pomnik Muzeum Nadreńskiej Linii Maginota

Pomnik Muzeum Nadreńskiej Linii Maginota w Marckolsheim upamiętnia zaciekłe walki z 15, 16 oraz 17 czerwca 1940 roku, wskutek których przeszło 80% miasteczka uległo zniszczeniu. Można tu zobaczyć autentyczne stanowiska ogniowe, jednostkę wytwórczą, pomieszczenia sypialne oraz stanowiska dowodzenia. Muzeum udostępnia także fotografie wykonane w latach 1939–1940, a także autentyczne bronie i pojazdy wojskowe.

Pomnik Muzeum Nadreńskiej Linii Maginota

Related Experiences