Zwiedzanie

Pomnik Muzeum Camp des Milles

Otwarty w 1993 roku Pomnik Muzeum Camp des Milles, znajdujący się w Aix-en-Provence, pełni funkcję zarówno muzeum, jak i miejsca pamięci. Muzeum wzniesiono na terenie dawnego francuskiego obozu dla internowanych, który powstał w 1939 roku. Obiekt ten proponuje podejście edukacyjne, a jego celem jest wzmocnienie czujności i odpowiedzialności obywateli wobec rasizmu, antysemityzmu oraz wszelkich przejawów fanatyzmu.

Pomnik Muzeum Camp des Milles

Related Experiences