Zwiedzanie

Pomnik – Kazamaty Aschenbach

Położone w Uffheim Kazamaty Aschenbach to kazamaty piechoty, stanowiące część Linii Maginota. Składają się one z dwóch stanowisk ogniowych. W latach 1990–2005 Kazamaty były odnawiane przez Stowarzyszenie Memorial Line Maginot Association of Haute-Alsace. Obecnie stowarzyszenie oferuje wycieczki z przewodnikiem po kazamatach i organizuje pokazy rekonstrukcji wojennych.

Pomnik – Kazamaty Aschenbach