Zwiedzanie

Park narodowy New Forest

Park narodowy New Forest na południowym wybrzeżu Anglii był ważną bazą dla operacji przygotowawczych do D-Day. Dzięki lasowi stanowiącemu naturalny kamuflaż i położeniu parku nad Kanałem La Manche miejsce to idealnie nadawało się do budowy sztucznych por-tów pływających Mulberry i ukrywania oddziałów przygotowujących się do inwazji.

Park New Forest w Hampshire w Anglii był miejscem kluczowym w przygotowaniach do D-Day. Położony w pobliżu Kanału La Manche na naturalnie zalesionym terenie, obszar ten odegrał kluczową rolę dla zapewnienia sukcesu inwazji w Normandii. Mieściło się tu kilka tajnych baz, w tym ośrodki Obserwacji Hydrograficznych i bazy Ko-mandosów, odbyło się tu też kilka spotkań Gabinetu Wojennego. Ho-tel Balmer Lawn w Brockenhurst służył za siedzibę sztabu, następnie za kwaterę dywizji i wreszcie za miejsce spotkań dla głównych dowódców alianckich podczas przygotowań do D-Day.

Park New Forest był również głównym miejscem fizycznych przygo-towań do inwazji w Normandii. Wykorzystano naturalny kamuflaż, by ukryć intensywne działania organizacyjne prowadzone na lądzie. Stac-jonowały i przygotowywały się tu oddziały, które miały wziąć udział w operacji. Pod drzewami ukryto również sprzęt, pojazdy i zapasy. Każdego dnia do przewiezienia przyjmowano tu 12.000 ton zapasów i 2.500 pojazdów.

Poza tym, park New Forest, szczególnie okolice Lepe, był bardzo is-totny przy budowie i wodowania sztucznych portów pływających, które miały podstawowe znaczenie dla zapewnienia lądowania og-romnej liczby oddziałów, sprzętu i zapasów koniecznych dla zab-ezpieczenia sukcesu Aliantów. Teren ten był również istotny z uwagi na to, że stanowił bazę Operacji Pluto, dzięki której Alianci mieli wystarczającą ilość paliwa, by prowadzić operacje we Francji.

W czasie inwazji w New Forest opiekowano się rannymi, którzy powrócili z Normandii. Wzniesione tu obiekty szpitalne dzieliła od plaż Normandii jedynie krótka podróż przez kanał.

Park narodowy New Forest

Related Experiences