Zwiedzanie

Niosący pochodnię

Międzynarodowe Miejsce Pamięci Vogelsang pełne jest nazistowskiej symboliki. Wiele z tych symboli wiąże się z nazistowską ideologią “rasy panów”, “Herrenvolk’. Najważniejszym z tych symboli jest posąg niosącego pchodnię, widoczny z dużej odległości. Czerpie on z symboliki chrześcijańskiej i greckiej, jak również pogańskiej idei światła.

Ordensburg Vogelsang kultywował między innymi kult ciała i męskości. Zdrowie, piękno i siła miały stanowić przymioty “rasy aryjskiej”. Według tej ideologii, “rasy niższe” miały posiadać przeciwne przymioty. Niektóre rzeźby w Vogelsanug odzwierciedlają tę narodowosocjalistyczną ideolgię “rasy panów”. Rozmieszczono je tak, by młodzi ludzie mogli je każdego dnia oglądać.

Posąg “niosącego pochodnię” górował nad kadetami, gdy tylko znajdowali się w na stoku Vogelsangu. Ten ogromny posąg znajdował się na Sonnenwendplatz (placu przesilenia), jest też widoczny nawet z jeziora Urft. Jego twórca, rzeźbiarz Willy Meller, świadomie nawiązał do innej rzeźby obiektu – posągu bohatera w halli honorowej. Jej celem było uczcić poległcyh nazistów, zwłaszcza “męczenników” zabitych w hitlerowskiej próbie puczu w 1923 r.

Dla kadetów “niosący pochodnię” miał stanowić symbol zasad obowiązujących “rasę panów”. Inskrypcja, która nawiązuje do słów Jezusa z Kazania na Górze, mówi o kadetach “Niesiecie pochodnię Ludu, niesiecie świadło ducha w walce za Adolfa Hitlera”.

Pochodnia umieszczona w ręku posągu nawiązuje do mitu Prometeusza niosącego ogień ludzkości. Wiąże się też z popularną w narodowym socjalizmie symboliką światła, które miało oznaczać odrodzenie narodowe poprzez zwycięstwo nazistowskich Niemiec. Gdy żołnierze amerykańscy zajęli w 1945 r. Vogelsang, ostrzelali posąg ze swych karabinów. Ślady kul wciąż są dobrze widoczne.

Hitlerowska koncepcja “rasy panów” jest motywem przewodnim wystawy stałej w Vogelsangu pt. “Przeznaczenie: Rasa Panów – narodowosocjalistyczne Ordensburgen – fascynacja i zbrodnia”.

Niosący pochodnię

Related Experiences