Zwiedzanie

Niemiecki cmentarz wojenny Recogne

  • Cemetery
  • Recogne 27, Bastogne, Belgique

Wojna to nie tylko bitwy, pola bitewne, zwycięzcy i pokonani. Wojna oznacza również żałobę, pamiątki, odbudowę i pamięć. Niemiecki cmentarz wojenny w wiosce Recogne w pobliżu Bastogne w Belgii jest miejscem pochówku ponad 6.800 niemieckich żołnierzy w wieku od 17 do 52 lat, którzy polegli w II wojnie światowej.

Po ciężkich walkach Bitwy o Wybrzuszenie i zwycięstwie Aliantów Amerykanie założyli w Recogne cmentarz dla około 2.700 żołnierzy amerykańskich i 3.000 żołnierzy niemieckich. Po wojnie, w latach 1946-48, szczątki poległych Amerykanów przeniesiono do Henri-Chapelle, gdzie powstał amerykański cmentarz i miejsce pamięci. W międzyczasie, cmentarz w Recogne rozrósł się w miarę zamykania pomniejszych cmentarzy niemieckich w innych miejscowościach. Władze belgijskie rozpoczęły likwidację wszystkich cmentarzy niemieckich w okolicy przenosząc mogiły do Recogne lub na niemiecki cmentarz wojenny w Lommel. Blisko połowa Niemców pochowanych na cmentarzu poległa podczas ofensywy w Ardenach od grudnia 1944r. do stycznia 1945r. Inni polegli w bitwach w Luksemburgu, na przygranicznych terenach Niemiec, kilku pochodzi z działań wojennych z 1940r. oraz z okresu okupacji Belgii. W małej wiosce Recogne w pobliżu Bastogne, gdzie rozegrała się jedna z najsławniejszych akcji całej kampanii, na Niemieckim Cmentarzu Wojskowym leży pogrzebanych 6.807 żołnierzy niemieckich.

W 1954r. Królestwo Belgii oraz Niemiecka Republika Federalna wypracowały porozumienie, na mocy którego cmentarz został oddany pod opiekę niemieckiej Komisji ds. Grobów Wojennych, której powierzono opiekę i utrzymanie niemieckich cmentarzy wojennych w Belgii.

Amerykańskie miejsce pamięci i cmentarz wojskowy w Neupré gromadzi szczątki 5.328 żołnierzy, wielu poległych podczas Bitwy o Wybrzuszenie. Na brytyjskim cmentarzu w Hotton spoczywa 666 żołnierzy Wspólnoty, pochowanych podczas II wojny światowej.

Niemiecki cmentarz wojenny Recogne

Related Experiences