Zwiedzanie

Narodowe Muzeum Wojskowe

  • Museum
  • Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest, Netherlands
  • https://www.nmm.nl
  • +318 5003 6000 info@nmm.nl

Mieszczące się w byłej bazie lotniczej w Soesterberg Narodowe Muzeum Wojskowe to jedno z największych muzeów holenderskich sił zbrojnych. W Muzeum eksponowane są razem kolekcje dawnego Muzeum Lotnictwa Wojskowego w Soesterberg oraz Muzeum Wojskowego w Delft. Wśród prezentowanych zbiorów zwiedzającym udostępniane są rozmaite samoloty, czołgi, pojazdy opancerzone oraz helikoptery.

Narodowe Muzeum Wojskowe

Related Experiences