Zwiedzanie

Narodowe Muzeum Kryjówek

Narodowe Muzeum Kryjówek w Aalten przybliża sposób, w jaki ludność w Holandii i Niemczech doświadczyła II wojny światowej, a także jej reakcję na okupację. Głównym celem muzeum jest podkreślenie społecznego i emocjonalnego wpływu wojny na obywateli. Każde pomieszczenie w muzeum przybliża inną tematykę.

Narodowe Muzeum Kryjówek