Zwiedzanie

Muzeum Stutthof

Muzeum Stutthof zajmuje teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Muzeum zachowuje, bada i udostępnia zapisy archiwalne i autentyczne obiekty. Wystawy i prezentacje video umożliwiają odwiedzającym uzyskanie zapadającego w pamięć wglądu w życie 110.000 osób, które więziono tu podczas II wojny światowej.

Muzeum Stutthof w Sztutowie powstało w 1962 r. Jego głównym celem jest gromadzenie, zachowywanie, badanie i udostępnianie autentycznych dokumentów dotyczących obozu. Wiele zapisów historycznych na temat obozu Stutthof zaginęło w toku niszczenia obiektu, trwającego od stycznia 1945 r. Liczne dokumenty spalono, inne zapakowano i transportowano wraz z ewakuowanymi więźniami. Po drodze jednak, SS porzuciło dokumenty w przydrożnym rowie w okolicy Lauenburg (dziś Lębork). Kiedy przez teren ten przechodziła Armia Sowiecka, dokumenty odzyskano i przesłano do Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. Obecnie w archiwach muzeum znajduje się 69.000 jednostek archiwalnych (125 metrów bieżących).

Muzeum zajmuje część obozowych budynków. Na przykład, w budynku niemieckiej komendantury mieści się teraz kino. Są tu też obiekty stałe, nagrania video i eksponaty: przedmioty codziennego życia obozowego, przedmioty tworzone nielegalnie, nielegalne dzieła sztuki autorstwa więźniów (rysunki, obrazki, portrety, dekorowane szkatułki, pierścienie, sygnety, krzyże), a także powojenne dzieła sztuki, dedykowane pamięci ofiar Stutthofu. Działając w ten sposób, muzeum stawia sobie za cel ochronę i badanie tego, co pozostało po obozie, a także uświadamianie odwiedzającym brutalnych i nieludzkich skutków wojny.

Muzeum Stutthof

Related Experiences