Zwiedzanie

Muzeum Ruchu Oporu

Bolońskie Muzeum Ruchu Oporu mieści się w dawnym klasztorze. Uprzednio swoją siedzibę miał tu także Boloński Instytut Historii. Obydwie organizacje współpracują, by zgromadzić i zachować materiały związane z antyfaszyzmem oraz włoskim Ruchem Oporu. Wystawy poświęcone są historii antyfaszyzmu przed II wojną światową, w jej trakcie, a także po niej.

Muzeum Ruchu Oporu

Related Experiences