Zwiedzanie

Muzeum Powstania Warszawskiego

Otwarte w roku 2004, w 60 rocznicę wydarzeń, Muzeum Powstania Warszawskiego jest pierwszym w Polsce muzeum narracyjnym. Jego celem jest ukazanie heroizmu żołnierzy Armii Krajowej i dziejów powstania warszawskiego, zwrotnego punktu w historii miasta.

Muzeum Powstania Warszawskiego opowiada dzieje największego antyniemieckiego zrywu w okupowanej Europie. 1 sierpnia 1944 r. niemal 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej uderzyło na niemiecki garnizon w próbie wyzwolenia miasta przed nadejściem radzieckiej Armii Czerwonej. Muzeum przedstawia dzieje brutalnej niemieckiej okupacji Polski, utworzenia Armii Krajowej – największej podziemnej siły zbrojnej w okupowanej Europie. Dzieje powstania były fałszowane w latach komunizmu, dopiero po odzyskaniu suwerenności w 1989 r. możliwe stało się publiczne upamiętniania powstania. Muzeum otwarto w roku 2004, w 60 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, w obecności licznych żyjących weteranów Armii Krajowej.

Interaktywna narracyjna wystawa przedstawia nie tylko dzieje Polski pod niemiecką okupacją, ale także szerokie tło powstania. Zbrodnicze rządy niemieckie, uwięzienie i eksterminacja polskich elit i polskich Żydów umacniała wolę oporu w społeczeństwie. Istaniała także niepewność co do powojennych losów Polski wobec zbliżania się Armii Czerwonej. Dzięki temu zwiedzający mogą zrozumieć, dlaczego słabo uzbrojeni żołnierze podziemnej armii powstali do walki przeciw potężnemu wciąż Wehrmachtowi, niemal odcięci od pomocy z zewnątrz. Obraz brutalnego stłumenia powstania mimo niezliczonych aktów heroizmu żołnierzy Armii Krajowej jest być może najbardziej poruszającym przesłaniem muzeum.

Poza wystawą, w Muzeum znajduje się biblioteka, archiwum historii mówionej oraz wyspecjalizowane zaplecze edukacyjne.

Muzeum Powstania Warszawskiego