Zwiedzanie

Muzeum Pokoju Remagen

Remagen było miejscem ciężkich walk w ostatniej fazie wojny, stając się jednym z symboli wyzwolenia Europy z nazistowskiego ucisku. W roku 1980, dzięki wysiłkom miejscowego burmistrza Hansa Petera Kuertena, obie wieże zachodniego przyczółka mostu zmieniono w miejsce pamięci pod nazwą Muzeum Pokoju.

Wystawa jest podzielona na dziesięć sal ukazujących dzieje mostu i jego zdbycia, losu miejscowej ludności podczas nalotów, życia codziennego żołnierzy strzegących mostu, ofiar walk (w tym czterech niemieckich oficerów, rozstrzelanych na rozkaz Hitlera za zaniedbanie zniszczenia mostu), jak i sekcję dokumentującą konflikty zbrojne toczone po 1945 roku. Szczególnie ważna jest wystawa poświęcona Tymczasowemu Obozowi Jenieckiemu w Remagen, gdzie tysiące niemieckich jeńców przetrzymywano w opłakanych warunkach.

Muzeum stanowi popularną atrakcję turystyczną w Nadrenii.

Muzeum Pokoju Remagen