Zwiedzanie

Muzeum Poczty Polskiej

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku zostało założone 1 września 1979 r., w 40-tą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Opowiada historię polonii Gdańskiej w latach 1920 – 1939. Kulminacyjnym punktem opowieści są wydarzenia z dnia 1 września 1939 r., kiedy to o godzinie 04:45 Polski Urząd Pocztowo-Telegraficzny nr 1 został zaatakowany przez Niemców.

Muzeum Poczty Polskiej mieści się w imponującym, wielokondygnacyjnym budynku w stylu neoromańskim, wzniesionym w pierwszej połowie XX wieku. W 1920 r., kiedy postanowienia Traktatu Wersalskiego weszły w życie, rozpoczęła się organizacja polskich służb pocztowych w Gdańsku. W efekcie, 5 stycznia 1925 r., w budynku, w którym obecnie mieści się muzeum, powstała placówka nr 3 (później zmieniona na nr 1) Polskiego Urzędu Pocztowo-Telegraficznego. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, założone 1 września 1979 r., w 40-tą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, opowiada historię poczty polskiej oraz polonii Gdańskiej w latach 1920 – 1939. Kulminacyjnym punktem opowieści są wydarzenia z dnia 1 września 1939 r., kiedy to o godzinie 04:45 Polski Urząd Pocztowo-Telegraficzny nr 1 został zaatakowany przez Niemców.

Wystawa muzealna prezentuje szereg unikalnych druków i rękopisów, a także materiały ikonograficzne oraz eksponaty związane z obroną urzędu pocztowego i samymi obrońcami. Zwiedzający zobaczą kopię planu ataku na urząd pocztowy, sporządzony przez Niemców 3 lipca 1939 r. oraz jedną z dziesięciu skrzynek na listy, które były zainstalowane na budynkach należących do władz polskich, polskich biurach i instytucjach, a także na polskich domach prywatnych. Można też zajrzeć do zrekonstruowanego pokoju poczmistrza i zobaczyć telegraf Hughesa. Muzeum gromadzi i wystawia przedmioty i memorabilia związane z polskimi organizacjami zawodowymi, kulturalnymi, edukacyjnymi i sportowymi, których zadaniem było podtrzymywać ducha polskości i pobudzać tożsamość narodową w Wolnym Mieście Gdańsk.

Muzeum Poczty Polskiej

Related Experiences