Zwiedzanie

Muzeum Pegaza

Dwa ważne mosty przez Kanał Caen oraz rzekę Orne były pierwszymi celami zdobytymi przez siły powietrznodesantowe w kampanii normandzkiej. Tuż po północy w dniu 6 czerwca 1944 r. niewielki oddział 6. Brytyjskiej Dywizji Powietrznodesantowej zaskoczył niemiecki garnizon strzegący mostów. Muzeum Pegaza (Pegasus Memorial) odtwarza ich śmiałe akcje oraz walki Dywizji w Normandii.

Dla 6. Brytyjskiej Dywizji Powietrznodesantowej najważniejszą misją w dniu 6 czerwca 1944 r. było przechwycenie w nienaruszonym stanie dwóch mostów przerzuconych nad dwoma równoległymi ciekami wodnymi: Kanałem Caen i rzeką Orne. Kontrola nad nimi umożliwiłaby oddziałom lądującym na plaży Sword szybkie natarcie na wschód od Orne.
Ponieważ bardzo ważnym elementem było zaskoczenie, misja ta była pierwszą akcją podjętą w sektorze brytyjskim w ramach D-Day.

Kompania 2. Oksfordzkiej i Buckinghamshire Piechoty Lekkiej pod dowództwem majora Howarda, wzmocniona siłami saperów, miała zostać zrzucona o godzinie 00:20 w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch mostów. Jeden z sześciu szybowców zboczył z trasy i wylądował kilkanaście kilometrów od celu, ale pozostałe pięć rozmieściło siły natarcia zgodnie z planem. Na moście nad Kanałem Caen, lepiej strzeżonym z dwóch przejść, oddziały nacierające zaskoczyły mały garnizon i zwyciężyły po krótkiej, choć zaciekłej walce. Most nad rzeką Orne, strzeżony tylko przez dwóch niemieckich wartowników, został przejęty bez jednego strzału. Do wzmocnionych przez innych spadochroniarzy w ciągu nocy ludzi majora Howarda dołączyli we wczesnych godzinach popołudniowych komandosi z 1. Brygady Służb Specjalnych, którzy o świcie wylądowali na plaży Sword.

Muzeum (znane pod nazwą Memorial Pegasus) wznoszące się pomiędzy oboma mostami upamiętnia tą śmiałą akcję oraz walki 6. Dywizji Powietrznodesantowej w Normandii. Wewnątrz znajduje się oryginalny most (zwany „Mostem Pegaza”), który w latach 90-tych został zastąpiony nowym ze względu na ruch rzeczny. Jest tu też rzeczywistej wielkości replika szybkiego szybowca Horsa.

Muzeum Pegaza