Zwiedzanie

Muzeum Pamięci Shoah w Drancy

Działalność Muzeum Pamięci Shoah w Drancy została zainaugurowana we wrześniu 2012 roku. Znajduje się ono naprzeciwko Cité de la Muette, około 10 kilometrów od centrum Paryża. Podczas II wojny światowej Cité de la Muette służyło jako przejściowy obóz dla francuskich Żydów – przebywali tam przed deportacją do obozów zagłady. Muzeum Pamięci Shoah w Drancy odtwarza historię oraz funkcjonowanie obozu, a także codzienne życie internowanych.

Muzeum Pamięci Shoah w Drancy