Zwiedzanie

Muzeum Mémorial de Caen

Jako jedyne tego rodzaju muzeum we Francji, Mémorial de Caen daje zwiedzającym klucz do zrozumienia II wojny światowej od jej źródeł po I wojnie światowej po najświeższe konsekwencje z 1989 r. Pobudza zwiedzających do zadania sobie pytań o ten tak szybko znikający z pamięci epizod, który zmienił oblicze Europy i świata.

II wojna światowa, najstraszliwszy konflikt w historii ludzkości, przyniosła śmierć około 60 milionów ludzi, z czego połowę stanowili cywile. Przemoc skierowana wobec ludności cywilnej staje się wobec tego jedną z cech tej wojny, przejawiającą się w masowych nalotach bombowych na ośrodki miejskie, następnie wojną na totalne wyniszczenie na Wchodzie, największym ludobójstwem w historii świata, a także użyciem po raz pierwszy bomby atomowej w Hiroszimie i Nagasaki.

Dużo miejsca w Muzeum Mémorial de Caen poświęcono różnym doświadczeniom osobistym mężczyzn i kobiet, którzy stanęli w obliczu wojny: racjonowanie żywności, okupacja, uczestnictwo w działaniach wojennych, życie pod nalotami i w bezpośredniej walce. Inne pomieszczenia opowiadają historię D-Day i Bitwy o Normandię.

Muzealne wystawy, podlegające stałej ewolucji od momentu powstania instytucji, pozwalają zwiedzającym odczuć II wojnę światową w całej jej złożoności i zakresie. Muzeum pobudza nas do zadania sobie pytań o tę tak szybko znikającą z pamięci przeszłość, która mimo to pozostaje wciąż bliska i znana, a z pewnością bardzo istotna, ponieważ zmieniła oblicze Europy i świata.

Muzeum Mémorial de Caen mieści się w miejscu, gdzie zlokalizowany był podziemny punkt dowodzenia 716. Niemieckiej Dywizji Piechoty odpowiedzialnej za obronę sektora wybrzeża na północ od Caen. Jesienią 2013 r. pomieszczenia punktu dowodzenia zajmujące przestrzeń 70 m na 5 m, zostały odrestaurowane. Oprócz wystawy pokazującej niemiecką obronę w sąsiedztwie Caen, pokazano tam aspekty życia pod niemiecką okupacją.

Muzeum Mémorial de Caen

Related Experiences