Zwiedzanie

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Muzeum II Wojny Światowej zostało powołane w listopadzie 2008 r. , a na jego siedzibę wybrano Gdańsk. Muzeum będzie znajdować się 200 metrów od historycznego budynku Poczty Polskiej oraz trzy kilometry drogą wodną od półwyspu Westerplatte, które zostały zaatakowane przez Niemców we wrześniu 1939 r. Atak ten stał się początkiem II wojny światowej.

Na siedzibę Muzeum II Wojny Światowej wybrano Gdańsk – miasto, w którym wybuchła wojna. Muzeum powstaje przy ulicy Wałowej, blisko historycznego centrum miasta. Będzie się znajdować w symbolicznej przestrzeni architektonicznej stanowiącej również przestrzeń pamięci — 200 metrów od historycznego budynku Poczty Polskiej oraz trzy kilometry drogą wodną od półwyspu Westerplatte, zaatakowanych we wrześniu 1939 r.

Misją Muzeum jest stworzenie nowoczesnej placówki, w której opowiedziana zostanie historia II wojny światowej jako największego kataklizmu XX wieku. Jednym z głównych celów Muzeum jest pokazanie światu doświadczenia wojennego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pod wieloma względami odmiennego i mało znanego w Europie Zachodniej i w krajach pozaeuropejskich.

Na wystawę główną przeznaczono obszar 5 tys. m², co uczyni ją jedną z największych wystaw prezentowanych przez muzea historyczne na świecie. Wystawę będą tworzyć trzy bloki narracyjne. Pierwszy z nich, zatytułowany Droga do wojny, poświęcony będzie genezie konfliktu. Drugi blok, Groza wojny, pokaże doświadczenia zwykłych ludzi, losy żołnierzy, jeńców, więźniów obozów. Trzecia część ekspozycji, zatytułowana Długi cień wojny, będzie łączyła opowieść o zakończeniu wojny z narracją o jej konsekwencjach: upadku III Rzeszy, wyzwoleniu Europy, zmianie granic i powojennym podziale kontynentu. Muzeum będzie również pełnić rolę ośrodka edukacji, kultury i nauki.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Related Experiences