Zwiedzanie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

  • Museum
  • Krzysztofory Palace, Rynek Główny 35 (35 Main Square), 31-011 Kraków, Poland
  • https://www.mhk.pl
  • +481 2422 3264 dyrekcja@mhk.pl

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zostało niezależną instytucją w 1945 roku. Fabryka Emalia Oskara Schindlera oraz Apteka pod Orłem to dwa oddziały muzeum przedstawiające wystawy związane z II wojną światową, odpowiednio „Kraków – czas okupacji 1939 – 1945” oraz „Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim”.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa