Zwiedzanie

Muzeum Historyczne Jean Garcin 1939–1945, Zew Wolności

Muzeum Historyczne Jean Garcin w Fontaine-de-Vaucluse zostało otwarte w 1990 roku. Proponuje ono multidyscyplinarne podejście do okresu 1939–1945: historyczne, literackie oraz artystyczne. Kolekcja ponad 10 000 przedmiotów przywołuje codzienne życie obywateli Francji w czasach okupacji, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu oporu w Vaucluse.

Muzeum Historyczne Jean Garcin 1939–1945, Zew Wolności