Zwiedzanie

Muzeum Aliantów

Muzeum Aliantów opowiada wyjątkową historię, od klęski Niemiec w II wojnie światowej począwszy, a na podziale Berlina Zachodniego i Wschodniego między trzy mocarstwa zachodnie i Związek Radziecki skończywszy. Berlin stał się najważniejszą sceną konfliktu znanego jako zimna wojna.

Pod hasłem “Jak wrogowie stali się przyjaciółmi” Muzeum Aliantów opowiada wyjątkową historię, pełną suspensu i dramatyzmu, której początek wyznacza klęska Niemiec w II wojnie światowej latem 1945 r.

Celem zwycięskich mocarstw: USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Związku Radzieckiego było uwolnienie Rzeszy Niemieckiej z okowów nazizmu. Wkrótce jednak narosły konflikty. Mocarstwa zachodnie chciały odbudować Niemcy w oparciu o kapitalizm i demokrację, natomiast Związek Radziecki przyjął za model własny system komunistyczny. Berlin stał się jedną z najważniejszych scen, na których rozegrał się konflikt znany w historii pod nazwą zimnej wojny.

Pierwsza część wystawy stałej w budynku byłego kina Outpost w sektorze amerykańskim poświęcona jest okresowi 1945 – 1950. Jej tematem jest zwycięstwo aliantów pod koniec II wojny światowej, pierwsze lata okupacji i proces demokratycznej odnowy. Punktem głównym wystawy jest berliński most powietrzny w okresie blokady radzieckiej w latach 1948-1949.

Druga część wystawy stałej w bibliotece pamięci majora Nicholsona obejmuje okres od 1951 r. do 1994 r. Poświęcona jest głównie konfrontacji militarnej między Wschodem a Zachodem w okresie zimnej wojny. Berlin był szczególnie ważną sceną rywalizacji między służbami wywiadowczymi przeciwników. Oprócz opowieści o życiu codziennym garnizonów, wystawa przedstawia też główne wydarzenia, jakie miały miejsce w Niemczech od zjednoczenia w 1990 r. do wycofania się sił zachodnich w 1994 r.

Obok wystawy stałej organizowane są wystawy czasowe poświęcone różnorodnej tematyce. Program dopełniają imprezy, pokazy filmów i zwiedzanie z przewodnikiem.

Muzeum Aliantów

Related Experiences