Zwiedzanie

Muzeum Hürtgenwald 1944 und im Frieden

Dla zachowania pamięci i jako ostrzeżenie Muzeum Lasów Huertgen w 1944 r. i w Czasie Pokoju (Museum Hürtgenwald 1944 und im Frieden) opowiada historię tzw. Bitwy o Lasy Huertgen oraz tego, co przyniosła ona lokalnej ludności. Muzeum prowadzone jest przez wolontariuszy. Niemal wszystkie eksponaty zebrano z terenu Lasów Huertgen po wojnie.

Bitwa o Lasy Huertgen jesienią i zimą 1944 r. kosztowała życie tysiące amerykańskich i niemieckich żołnierzy. Cierpieli jednak nie tylko ci młodzi ludzie. Wsie, grunty orne i lasy były całkowicie zniszczone. Dlatego Muzeum Lasów Huertgen w 1944r. i w Czasie Pokoju (Museum Hürtgenwald 1944 und im Frieden) zwraca uwagę nie tylko na konfrontacje militarne, ale i na los lokalnej ludności w czasie trwania bitwy i po niej. Kiedy ewakuowani mieszkańcy wrócili do domów, zastali owoc pracy pokoleń starty w proch. Latem 1945 r. lasy płonęły miesiącami, a spontaniczne wybuchy porzuconej amunicji pozbawiły życia wielu mężczyzn, kobiet i dzieci. Mimo to, z odwagą i poświęceniem lokalna ludność podjęła się heroicznego zadania zbudowania życia na nowo, od podstaw, a także odzyskania gruntów.

Dla zachowania pamięci i jako ostrzeżenie, prowadzone przez ochotników Muzeum Lasów Huertgen w 1944 r. i w Czasie Pokoju (Museum Hürtgenwald 1944 und im Frieden) pokazuje zdjęcia, dokumenty i obiekty wojskowe opowiadając historię bitwy i jej smutnych konsekwencji.

Muzeum prowadzone jest przez wolontariuszy. Niemal wszystkie eksponaty zebrano z terenu Lasów Huertgen po wojnie.

Muzeum Hürtgenwald 1944 und im Frieden

Related Experiences