Zwiedzanie

Most Johna Frosta

  • Point of Interest
  • John Frostbrug, Arnhem, Pays-Bas

Most na rzece Ren przy Arnhem był ostatnim mostem, który musiał zostać zdobyty podczas Operacji Market Garden. Gdyby alianci zdołali zdobyć ten most, droga do Niemiec zostałaby otwarta. Zadanie zdobycia mostu na Renie przydzielone zostało brytyjskiej 1. Dywizji Powietrznodesantowej.

Brytyjscy spadochroniarze wylądowali w okolicach Arnhem w dniu 17 września 1944 r., ich zadaniem było przejęcie mostu i utrzymanie do czasu przybycia sił lądowych.

Brytyjczycy stanęli w Arnhem przed wieloma wyzwaniami. Strefy lądowania, z których korzystali, znajdowały się daleko od głównego celu – mostu na Renie, a opór Niemców był znacznie silniejszy niż się spodziewano. Oznaczało to, że tylko 2. Batalion pod dowództwem podpułkownika Johna Frosta dotarł do mostu. 2. Batalion zdołał zdobyć północny kraniec mostu około godz. 19.30 w dniu 17 września, ale w szybkim czasie został otoczony. Niewielka grupa licząca około 700 żołnierzy była nieznaczna i musiała odpierać ataki dwóch niemieckich dywizji pancernych. Mimo wszystkich przeciwności zdołali oni utrzymać most przez cztery dni.

Walka o most była zacięta i jest świadectwem umiejętności i odwagi spadochroniarzy 2. Batalionu, Niemcy zezwolili na wstrzymanie ognia 20 września, w celu ewakuowania rannych żołnierzy brytyjskich do niemieckiej niewoli. Jednym z rannych był podpułkownik John Frost, dowodzący 2. Batalionem od samego początku. Podczas walki Frost został ranny w nogę i został wzięty do niewoli. Wojska amerykańskie uwolniły go w marcu 1945 r.

Most na Renie nazwano mostem Johna Frosta w 1978 r. na cześć odwagi i przywództwa dowódcy 2. Batalionu podczas Operacji Market Garden.

Most Johna Frosta

Related Experiences