Zwiedzanie

Miejsce pamięci “Wzgórza Seelow”

Miejsce Pamięci i Muzeum „Wzgórza Seelow” przemieniły dawne pole bitwy w szeroko znane miejsce pamięci dokumentujące bitwę o wzgórza Seelow w kwietniu 1945 r. Miejsce to pokazuje także, jak największą bitwę stoczoną na ziemi niemieckiej w czasie II wojny światowej wpisano w historiografię Niemiec Wschodnich.

Bryła muzeum wzniesionego w 1972 r. i rozbudowanego w 1985 r. o półkoliste wejście nawiązywała do bunkra dowodzenia radzieckiego marszałka Gieorgija Żukowa, zorganizowanego przezeń na wzgórzach Reitwien i służącego mu za wysunięty punkt dowodzenia w dniach 15 i 16 kwietnia 1945 r. Obecna wystawa stała przekazuje zwiedzającym informacje o bitwie o wzgórza Seelow posługując się tekstami w języku niemieckim i angielskim, zdjęciami i nagraniami dźwiękowymi, a także relacjami ekspertów z wydarzeń historycznych z 1945 r. Pokazuje także , jak największą bitwę stoczoną na ziemi niemieckiej w czasie II wojny światowej wpisano historiografię Niemiec Wschodnich.

Przed budynkiem muzeum postawiono duże pojazdy wojskowe i broń artyleryjską. Na płaskowyżu powyżej mieści się pomnik autorstwa Lwa Kerbela, zaprojektowany w 1945 r., oraz cmentarz wojskowy. Krzyż prawosławny poświęcony w 2003 r. i odrestaurowany w 2013 r. został celowo umieszony na osi wiodącej do grobów poległych żołnierzy radzieckich. Z „Miejsca Spoczynku” rozciąga się widok na Łęgi Odrzańskie, aż po Kostrzyn i wzgórza Reitwein. Panorama obejmuje część historycznego pola bitwy.

Miejsce pamięci “Wzgórza Seelow”

Related Experiences