Zwiedzanie

Miejsce Pamięci Fort Breendonk

Wybudowany dla obrony Antwerpii Fort Breendonk od września 1940 r. do września 1944 r. był niemieckim obozem koncentracyjnym. Łącznie trafiło do niego około 3500 więźniów. Fort Breendonk jest jednym z najlepiej zachowanych obozów koncentracyjnych w Europie. Służy zachowaniu pamięci o cierpieniu, gehennie i śmierci.

Fort Breendonk wzniesiono w początkach XX w. jako element systemu obronnego miasta i portu w Antwerpii. W czasie II wojny światowej fort stał się Auffanglager Breendonk, obozem prześciowym oraz ośrodkiem niemieckiej Sicherheitspolizei i Sicherheitsdienst (SIPO, SD), niemieckiej policji politycznej.

W ciągu pierwszego roku niemieckiej okupacji połowę więźniów Fortu Breendonk stanowili Żydzi. Od 1942 r. Żydów gromadzono w Koszarach Dossin w Mechelen przed ich wywózką do obozów śmierci. Odtąd w Forcie przetrzymywano głównie więźniów politycznych oraz członków ruchu oporu. Więźniowie pozostawali w obozie około trzech miesięcy, po czym przewożono ich do obozu koncentracyjnego w Niemczech, Austrii lub okupowanej Polsce. Mimo że Fort Breendonk był niewielkim obozem, warunki nie różniły się od obozów koncentracyjnych w Niemczech. Także i tu niedożywienie i mordercza praca łamały ciała i umysły więźniów. Także i tu śmierć i przemoc były wszechobecne.

31 sierpnia 1944 r. Niemcy ewakuowali obóz, przemieszczając więźniów do Obozu Vught w Holandii. Pięć dni później Brytyjczycy wyzwolili obóz; odtąd przetrzymywano w nim niemieckich jeńców oraz “osoby niepatriotyczne”.

W roku 1947 parlament Belgii powziął plan utworzenia Miejsca Pamięci Breendonk. Każdego roku Narodowe Stowarzyszenie Ocalałych z Breendonk organizuje pielgrzymkę do dawnego obozu. W roku 2003 przeprowadzono gruntowną renowację obiektu. Zadaniem Muzeum jest przekazywanie nowym pokoleniom przesłania tolerancji, szacunku i wartości humanistycznych.

Miejsce Pamięci Fort Breendonk