Zwiedzanie

Lotnisko Tempelhof

Budynek główny lotniska Tempelhof jest objętym ochroną pomnikiem historii i symbolem burzliwych dziejów Berlina. Stanowi on wyraz ideologii nazistowskiej, a w okresie II wojny światowej służył za zakład produkcji zbrojeniowej, gdzie zatrudniano robotników przymusowych. W okresie blokady Berlina Zachodniego w latach 1948-1949 dworzec lotniska Tempelhof stał się symbolem wolności. Dziś jest częścią parku Tempelhofer Freiheit. Teren dawnego lotniska został przekształcony w miejski park krajobrazowy.

Początki związków dzielnicy Tempelhof z lotnictwem datują się na rok 1887, kiedy to stacjonował tu oddział balonowy armii pruskiej. Teren położony na południe od centrum Berlina został przeznaczony na lotnisko w 1923 r. Budowa nowego, olbrzymiego budynku terminala o charakterystycznej nazistowskiej architekturze rozpoczęła się w 1936 r.
Miejsce to pełniło nie tylko funkcję lotniska, ale i lokalnego obozu koncentracyjnego. Hangary i tunel kolejowy, biegnące pod budynkami, służyły za hale produkcji zbrojeniowej w okresie II wojny światowej. Wykorzystując robotników przymusowych różnych narodowości, spółka Weser Flugzeugbau produkowała tu samoloty bojowe.

Pomimo niezliczonych nalotów na lotnisko, masywny budynek terminala pozostał w dużej części nietknięty. 26 kwietnia 1945 r. lotnisko Tempelhof znalazło się pod kontrolą sił radzieckich, a następnie, w dniu 4 lipca 1945 r., zostało oficjalnie przejęte przez oddziały amerykańskie. Berliński most powietrzny w latach 1948-1949 i ucieczka wielu tysięcy ludzi z Niemiec Wschodnich w okresie Zimnej Wojny uczyniły lotnisko znanym na całym świecie symbolem obrony wolności.

Lotnisko Tempelhof zostało zamknięte 30 października 2008 r. Trzynaście tabliczek informacyjnych rozmieszczonych na jego terenie przekształconym obecnie w duży nowoczesny park, oraz wzdłuż budynku lotniska przypomina odwiedzającym o znaczeniu tego historycznego miejsca. Lotnisko Tempelhof jest popularnym miejscem wystaw, festiwali, targów handlowych i konferencji. W przyszłości ożyje jeszcze bardziej dzięki firmom z branży kreatywnej, które wprowadzą się do historycznego budynku. Tuż za lotniskiem wznosi się pomnik mostu powietrznego, poświęcony pamięci tych, którzy walczyli o wolność uczestnicząc w działaniach mających na celu zapewnienie dostaw dla miasta.

Lotnisko Tempelhof

Related Experiences