Zwiedzanie

Linie okopów w Reichswald

  • Point of Interest
  • Holleweg, 6596 Milsbeek, Pays-Bas

Operacja Veritable to kampania aliancka, której celem było wyparcie armii niemieckiej z Reichswald, rozległych i gęstych lasów na granicy między Holandią a Niemcami. Walki były bardzo intensywne i do złudzenia przypominały wojnę okopową z czasów I wojny światowej.

Operacja Veritable była aliancką kampanią, której zadaniem miało być wyparcie sił niemieckich z Reichswald, rozległych i gęstych lasów na granicy między Holandią a Niemcami. Bitwę toczono w lutym 1945 r. w warunkach skrajnego chłodu i wilgoci. Głęboko w lesie jednostki piechoty przeciwników wycieńczały się nawzajem w walce wręcz o linie okopów. Ataki często poprzedzał ciężki ostrzał artyleryjski.

Według generała Horrocksa, dowódcy 30. Korpusu, nie było tam „miejsca na podstęp, żadnych szans dla sprytu”. Piechota musiała sobie po prostu “wyrąbać” drogę. Warunki terenowe zmusiły siły brytyjskie i kanadyjskie do posuwania się wąskim frontem. Ruch ograniczała dodatkowo zła pogoda oraz zalanie dużych obszarów przez armię niemiecką. Teren zalesiony służył znakomicie obrońcom, których dawało się wyprzeć z zajmowanych stanowisk dopiero po najzacieklejszej walce wręcz. Był to rodzaj bitwy, o której przebiegu decydowały umiejętności i odwaga pojedynczego żołnierza. Przeciwnicy walczyli zaciekle, ale też i nabrali dla siebie wzajemnego szacunku za odwagę wykazywaną w tych trudnych potyczkach.

Linie okopów w Reichswald

Related Experiences