Zwiedzanie

Lądowania Brytyjczyków

  • Point of Interest
  • 1 Rue Major John Howard, 14860 Ranville, France

We wczesnych godzinach w dniu D-Day, Brytyjska 6. Dywizja Powietrznodesantowa została zrzucona poza niemiecką linię obrony wybrzeża. Jej zadaniem było przejęcie kontroli nad obszarem między rzekami Orne i Dives i zapobieżenie niemieckim kontratakom na aliantów lądujących na plażach Normandii. Mimo trudnych warunków, zadania zostały wykonane już o świcie.

We wczesnych godzinach, w dniu 6 czerwca 1944 r., trzy dywizje powietrznodesantowe zostały zrzucone, aby zabezpieczyć flanki operacji lądowania aliantów na plażach Normandii. Od strony wschodniej, w ramach operacji Tonga, poza niemiecką linię obrony wybrzeża zrzucono 6. Brytyjską Dywizję Powietrznodesantową pod generałem majorem Richardem Gale. Głównym zadaniem operacji było przejąć kontrolę nad obszarem między rzekami Orne i Dives.

Na początek, spadochroniarze mieli przechwycić dwa taktycznie istotne mosty: nad rzeką Orne i kanałem Caen. Mosty zdobyto po kilku minutach intensywnej walki po wylądowaniu w pobliżu pięciu szybowców.

Następnym celem było zniszczyć szereg mostów nad rzeką Dives, aby uniemożliwić lub opóźnić ewentualne kontrataki niemieckie. Tej nocy gruba powłoka chmur ograniczyła widoczność pilotom, a silny wiatr wschodni porozrzucał spadochroniarzy na dużym obszarze. Niemniej, dostawa ciężkiego sprzętu szybowcami poszła relatywnie dobrze i mosty zniszczono.

Wreszcie, 6. Dywizja Powietrznodesantowa miała zneutralizować niemiecką baterię artyleryjską w Merville, postrzeganą jako zagrożenie dla oddziałów brytyjskich lądujących świtem na plaży Sword. Baterię unieruchomiono po ciężkich bojach, w których straty w ludziach wyniosły 50%.

Mimo niekorzystnego wylądowania, wszystkie zadania operacji Tonga zostały wykonane już o świcie 6 czerwca, a około południa jednostki brytyjskie wylądowały na plaży Sword i dołączyły do spadochroniarzy w Bénouville. 6. Dywizja Powietrznodesantowa generała majora Gale zapłaciła jednak wysoką cenę.

Lądowania Brytyjczyków