Zwiedzanie

Klasztor na Monte Cassino

Klasztor na Monte Cassino został założony w VI wieku przez świętego Benedykta. Podczas II Wojny Światowej stanowił on kluczowy element Linii Gustawa. 15 lutego 1944 roku klasztor został zbombardowany przez Aliantów, którzy niesłusznie uznali, że jest on wykorzystywany przez Niemców jako punkt obserwacyjny.

Klasztor na Monte Cassino jest jednym z dwóch największych klasztorów we Włoszech. Został on założony w VI wieku przez świętego Benedykta. Klasztor stanowił jedną z części 161-kilometrowej niemieckiej Linii Gustawa, której zadaniem było powstrzymanie wkroczenia aliantów do Włoch.

Między 17 stycznia a 18 maja 1944 roku na Monte Cassino rozgrywały się zacięte walki. Położony w chronionej strefie historycznej, sam klasztor nie został zajęty przez Niemców. Niestety, siły sprzymierzone uznały, że klasztor był wykorzystywany przez Niemców jako punkt obserwacyjny. Pomimo braku jednoznacznych dowodów, klasztor oznaczono jako obiekt do zniszczenia. 15 lutego amerykańskie bombowce zrzuciły na klasztor bomby, obracając cały wierzchołek Monte Cassino w dymiącą stertę gruzu.

Zniszczenie klasztoru stanowiło jedną z największych wojskowych pomyłek II Wojny Światowej. Zginęło 230 włoskich cywili szukających w klasztorze schronienia. Budynek, wówczas zniszczony, zajęli niemieccy spadochroniarze – stanowił on dla nich znakomitą osłonę.

Na szczęście zniszczenie nie było całkowite. Na początkowym etapie bitwy niemieccy oficerowie przenieśli z klasztoru do Watykanu przeszło 1400 cennych manuskryptów i innych przedmiotów, chroniąc je przed zniszczeniem. Po wojnie klasztor został odbudowany, dokładnie w takiej samej postaci.

Klasztor na Monte Cassino

Related Experiences