Zwiedzanie

Francuski cmentarz wojenny w Venafro

  • Cmentarz
  • Via San Nicandro/SS85, Venafro, Italy

Na francuskim cmentarzu wojennym we włoskim Venafro znajduje się 3414 mogił francuskich żołnierzy poległych w II wojnie światowej. Cmentarz ten jest największym powstałym na włoskiej ziemi francuskim cmentarzem wojennym z okresu II wojny światowej.

(Image: ©RaBoe/Wikipedia)

Francuski cmentarz wojenny w Venafro