Zwiedzanie

Fabryka Emalia Oskara Schindlera

Krakowska Fabryka Emalia Oskara Schindlera to dawna fabryka wyrobów metalowych, która została przekształcona w nowoczesne muzeum poświęcone doświadczeniom z okresu wojny w Krakowiew okresie niemieckiej okupacji. Muzeum złożone jest z trzech części: stałej wystawcy zatytułowanej „Kraków – czas okupacji 1939–1945″, wystaw czasowych oraz sali projekcyjnej.

Fabryka Emalia Oskara Schindlera