Zwiedzanie

Dom Historii Europejskiej

W maju 2017 roku z inicjatywy Parlamentu Europejskiego w Brukseli otwarto Dom Historii Europejskiej. Za pomocą zróżnicowanych wystaw dostępnych we wszystkich 24 oficjalnych językach Unii Europejskiej Muzeum przybliża historię Europy od roku 1789.

Dom Historii Europejskiej