Zwiedzanie

Cmentarz Wojenny w Monachium

Na cmentarzu wojennym w Monachium znajdują się 3543 groby, w tym 1778 z pierwszej oraz 1764 z drugiej wojny światowej. Większość pochowanych tu ofiar to Niemcy, ale 343 groby należą do poległych z osiemnastu innych krajów.

Cmentarz Wojenny w Monachium