Zwiedzanie

Cmentarz wojenny w Anzio

Cmentarz Beach Head War Cemetery niedaleko Anzio jest Cmentarzem Wspólnoty Narodów z II wojny światowej. Ogółem na cmentarzu znajduje się 2316 mogił, spośród których 291 to groby nieznanych żołnierzy. W 1917 mogiłach pochowani są żołnierze z Wielkiej Brytanii; jest tu również 68 kanadyjskich grobów. Pozostałe ofiary pochodziły z Australii, Nowej Zelandii, Republiki Południowej Afryki i Indii.

Cmentarz Beach Head War Cemetery (którego nie należy mylić z cmentarzem wojennym w Anzio) położony jest 5 km na północ od miasteczka Anzio. Jego zarządcą jest Commonwealth War Graves Commission. Pochowanych jest na nim 2316 żołnierzy, marynarzy i lotników reprezentujących kraje Wspólnoty Narodów, którzy polegli podczas II Wojny Światowej. 1917 mogił należy do żołnierzy z Wielkiej Brytanii. Drugą pod względem wielkości grupą są Kanadyjczycy, których pochowano tu 68, a następnie żołnierze z Republiki Południowej Afryki (25), Australii (6), Indii (5) i Nowej Zelandii (4). Ponadto jest tu także jedna mogiła żołnierza z czasów I Wojny Światowej.

Pierwotnie cmentarz znajdował się w pobliżu szpitala polowego, a pochówków dokonywano bezpośrednio po zejściu z pola bitwy. Początkowo przeznaczony był jedynie dla ofiar nalotów w Anzio w styczniu 1944 roku; później, po przejściu armii, dokonywano na nim również pochówków poległych na terenie okolicznych wsi.

Płyty nagrobne wykonane są z kamienia o stonowanej barwie, na którym znajdują się imię i nazwisko, wiek, informacja o pułku, insygnia pułku, data zgonu oraz symbol religijny. Na 291 grobach nieznanych żołnierzy znajdują się napisy: „Żołnierz wojny 1939-1945” oraz „Znany Bogu”, wraz z informacją o przynależności do pułku, jeśli możliwe było uzyskanie takich danych.

Cmentarz jest pełen barw dzięki rozpościerającym się przed nagrobkami różom, bratkom, niecierpkom i innym kwiatom, a także wznoszącym się nad częścią ścieżek altanom porośniętym różami, glicynią oraz jaśminem. Został zaprojektowany przez Louisa de Savoie-Carignan de Soissons, znanego brytyjskiego architekta i urbanistę, któremu powierzono realizację 45 brytyjskich cmentarzy wojennych.

Cmentarz wojenny w Anzio

Related Experiences