Zwiedzanie

Centrum Pamięci Indonezyjskiej

Od 2017 roku w holenderskiej Hadze znajduje się centrum pamięci poświęcone Indonezji. Jako obiekt w całości poświęcony indonezyjskiemu dziedzictwu, ośrodek zgłębia sposób, w jaki była holenderska kolonia odczuła II wojnę światową oraz jej konsekwencje. Poza stałą wystawą na miejscu znajduje się także ośrodek dokumentacji działań repatriacyjnych; w ramach jego działalności udostępniane są również rozmaite wystawy czasowe.

Centrum Pamięci Indonezyjskiej