Zwiedzanie

Budynek Quay House w Portsmouth

  • Point of Interest
  • 62-70 Broad Street, Portsmouth, Royaume-Uni

Służąc za Punkt Dowodzenia Obszarem Zaokrętowania dla sektora Portsmouth podczas operacji normandzkiej, Quay House miał kluczowe znaczenie dla skutecznego poprowadzenia kampanii. Organizując transport oddziałów alianckich z czterech punktów w obszarze Porstmouth na plaże Normandii we Francji personel wojskowy w Quay House odegrał kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego przebiegu kampanii.

Quay House położony w Old Portsmouth pełnił funkcję Punktu Dowodzenia Obszarem Zaokrętowania dla sektora Porstmouth podczas kampanii D-Day. W czasie przygotowań do D-Day w punktach embarkacyjnych rozsianych wzdłuż południowego wybrzeża Wielkiej Brytanii gromadziły się liczne oddziały alianckie, w gotowości do wyruszenia w momencie wydania rozkazu. Oddziały okrętowano w Dartmouth (Utah Force), Portland (Omaha Force), Portsmouth (Juno Force), Shoreham-by-Sea (Sword Force) i Southampton (Gold Force).

Ze względu na ogromną skalę operacji koordynacja oddziałów i przygotowanie ich do wejścia na pokład okrętów i barek desantowych, które miały je przetransportować na plaże Normandii we Francji wymagało starannego zaplanowania. Lokalny Punkt Dowodzenia Obszarem Zaokrętowania odgrywał istotną rolę w zapewnieniu sprawnego i zgodnego z planem przebiegu operacji. Dowówdztwo stacjonujące w Quay House organizowało transporty z czterech głównych punktów na terenie Portsmouth. Były to: Nabrzeże Flat House Quay, Stocznia Królewskiej Marynarki Wojennej w Portsmouth, Dworzec Morski w Portsmouth oraz Molo South Parade.

Oczekując na zaokrętowanie, oddziały alianckie stacjonowały w szeregu obozach na północ od Portsmouth, na przykład w obozie A7 w sektorze przygotowawczym Stakes Hill, Waterlooville, czy Lepe w New Forest. Obozy te mogły pomieścić do 2.500 żołnierzy i 250 pojazdów. Większość z nich lokalizowano w gęstym lesie, by mieć pewność, że pozostaną niewidoczne dla samolotów zwiadowczych wroga. Po wydaniu rozkazów o rozpoczęciu kampanii D-Day personel w Quay House przystąpił do wykonywania działań, których celem było szybkie przemieszczenie oddziałów alianckich do punktów zaokrętowania wzdłuż linii brzegowej Porstmouth, wdrażając operację według szczegółowego harmonogramu.

Budynek Quay House w Portsmouth