Zwiedzanie

Bletchley Park

  • Point of Interest
  • The Mansion, Bletchley Park, Sherwood Drive, Bletchley, Milton Keynes MK3 6EB, UK
  • https://www.bletchleypark.org.uk
  • +44 190 864 0404 enquiries@bletchleypark.org.uk

Podczas II wojny światowej położona w Buckingamshire posiadłość Bletchley Park była tajną siedzibą Kryptologów. To właśnie tu, poza wieloma innymi szyframi, złamano kody generowane przez niemieckie Enigmę i Lorenz. Można zwiedzać zarówno otoczenie, jak i zabytkowe budynki położone na terenie Bletchley Park. Ich uzupełnieniem są wystawy poruszające liczne tematy związane z historią tego miejsca.

Bletchley Park

Related Experiences