Zwiedzanie

Apteka pod Orłem

W Aptece pod Orłem, położonej w obrębie dawnego krakowskiego getta, znajdowała się poprzednio apteka prowadzona w okresie okupacji przez Tadeusza Pankiewicza (który nie miał żydowskiego pochodzenia). Muzeum upamiętnia Holokaust Żydów krakowskich i przybliża historię getta oraz rolę apteki w jego codziennym funkcjonowaniu.

Apteka pod Orłem