Zwiedzanie

Amerykański Cmentarz i Pomnik w Lotaryngii

Amerykański Cmentarz w Lotaryngii rozciąga się na powierzchni 113,5 akrów. Znajduje się na nim 10 489 grobów amerykańskich żołnierzy, których większość poległa podczas operacji odsunięcia wojsk niemieckich od miasta Metz w kierunku Linii Zygfryda oraz Renu. Pomnik znajduje się na płaskowyżu położonym na zachód od miejsca pochówku żołnierzy. Jest wykonany z ceramiki i przedstawia mapę operacji wraz z opowieścią i flagami.

Amerykański Cmentarz i Pomnik w Lotaryngii

Related Experiences