Zwiedzanie

Amerykański Cmentarz i Pomnik w Ardenach

Amerykański Cmentarz i Pomnik w Ardenach znajduje się w walońskim Neupré. Pomnik to budowla wykonana z kamienia. Na fasadzie znajdują się masywny amerykański orzeł oraz inne rzeźby. Na cmentarzu znajduje się 5317 grobów amerykańskich żołnierzy, spośród których 65% stanowią lotnicy amerykańskich sił powietrznych.

Amerykański Cmentarz i Pomnik w Ardenach

Related Experiences