Lees over

De Oberfeldkommandanturin de vuurlinie

Er vonden weinig echte bevrijdingsgevechten plaats in Brussel. Hier en daar vielen er wel slachtoffers of werden er Duitse soldaten gearresteerd. Het gebouw van de Oberfeldkommandantur op de Troonplaats was een van de plekken waar hard gevochten werd.

De Oberfeldkommandantur was gevestigd in de zetel van Electrabel . Voor de bezetter was het een symbolische plek vlakbij het Koninklijk Paleis en het Parlement, maar dit gold ook voor de verzetslui, die het wilden heroveren. In de nacht van 3 op 4 september kwam het er tot hevige gevechten. Rond 22.30u viel een groep het gebouw aan waarin zich een honderdtal Duitsers bevond. Aanvankelijk waren de verzetslui alleen, maar ze werden vervoegd door geallieerde tanks en door andere groepen. Op de Troonplaats moesten de Duitsers zich terugtrekken en sommigen vluchtten het park van Brussel in.

Het gebouw werd zwaar beschadigd : de gevel was bezaaid met kogelinslagen en binnen werd alles vernield. Bij de gevechten werden 27 Duitsers gevangen genomen. Langs Belgische kant sneuvelde een politieman en vielen er verschillende gewonden.

Voor het overige telde men weinig gevechten in Brussel. Het Soldatenheim aan de Kruidtuinlaan werd gemakkelijk ingenomen door de verzetslui. Wel was de schade in de Wetstraat enorm: de Duitsers staken het hotel Windsor, de gebouwen van de NMBS en van de verzekeringsmaatschappij L’Union in brand. Aan de zijde van het verzet kwamen vijf leden van de Nationale Koningsgezinde Beweging om in de Regentschapstraat. In totaal telde het verzet een vijftiental dodelijke slachtoffers . In het Jubelpark sneuvelde een twintigtal Duitse militairen. 700 Duitsers werden opgesloten in de Koninklijke Militaire School.

Met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel en in samenwerking met CEGE-SOMA.

De Oberfeldkommandanturin de vuurlinie