Lees over

De 1e US infanteriedivisie in Bergen

Bergen, hoofdstad van Henegouwen, dankte haar snelle bevrijding vooral aan de soldaten van de 3e US pantserdivisie. Maar eigenaardig genoeg zou de herinnering in steen gehouwen lang de mannen van de 1e US infanteriedivisie eren, de bekende « Big Red One ».

Zij hebben zeker bijgedragen tot het oprollen van de zgn. Mons pocket maar niet meer of minder dan hun kameraden van de « Spearhead »… of van de United States Army Air Forces (USAAF). Op de koop toe staat het vast dat de eerste Amerikaanse soldaten die op 2 september 1944 rond 18.25u de buitenwijken van Bergen bereikten, wel degelijk deel uitmaakten van de 3e US pantserdivisie. Maar de herinneringspolitiek van de « Big Red One » bleek overtuigender. Al vlug na de oorlog lieten haar vertegenwoordigers op verschillende symbolische plekken gelijkaardige herdenkingsmonumenten oprichten : een indrukwekkende obelisk ter ere van de gesneuvelde soldaten van de divisie.

Het gedenkteken in kwestie kwam er eerst te Goegnies-Chaussée, op de weg Maubeuge – Bergen, waar de gevechten het hevigst waren geweest, maar werd in 1994 verplaats naar de boulevard Dolez dicht bij het centrum. Resulaat: de mannen van de 3e US pantserdivisie werden door de geschiedenis en zeker qua gedenktekens een beetje vergeten. Laat nog kwam er eerherstel : in augustus 2019 werd er een « Sherman »-tank die de soldaten van de « Spearhead » moest symboliseren op een sokkel geplaatst aan dezelfde boulevard Dolez. Het was een initiatief van verschillende herinneringsorganisaties. Door een gelukkig toeval (maar was het een toeval?) bevindt de tank zich tegenover het « Mons Memorial Museum » waarvan de museografie de lokale geschiedenis en m.n. die van beide wereldoorlogen wil uitdiepen.

Met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel en in samenwerking met CEGE-SOMA.

De 1e US infanteriedivisie in Bergen

Related Experiences