Nu de jaren 2019 en 2020 snel dichterbij komen, maken we ons op voor een bijzonder jubileum. De wereld staat dan uitgebreid stil bij 75 jaar bevrijding en het eind van de Tweede Wereldoorlog. Het wordt de laatste grote herdenking waarbij de veteranen van toen aanwezig zijn. Onze laatste kans om collectief hun offers te eren, want in de volgende jubileumjaren (2024-2025) zullen nog slechts enkelen van hen in leven zijn. Alleen al om die reden is een groots eerbetoon op zijn plaats.

“Daarom is de belangrijke mijlpaal van 75 jaar bevrijding het perfecte moment om veteranen te eren en gezamenlijk stil te staan bij de vrijheid en vrede waarvoor zij zo hard gevochten hebben.”

Om het 75ste jubileum van het eind van de Tweede Wereldoorlog te vieren, zullen er tal van herdenkingen en activiteiten plaatsvinden in verschillende landen. We verwachten dat grote aantallen bezoekers naar en binnen Europa zullen reizen om deze mijlpaal bij te wonen. Stichting Liberation Route Europe heeft de ambitie om een internationale publiekscampagne te coördineren, faciliteren en organiseren. De campagne wil het bewustzijn en herdenkingstoerisme stimuleren. Hierbij staan eren, herinneren, reflecteren en inspireren centraal. Dit project heet Europe Remembers 1944-1945.

De campagne is uniek in omvang en reikwijdte en richt zich op zowel B2B- als B2C-partners, met als doel om minstens 25 miljoen (potentiële) bezoekers te bereiken. Het project omvat alle landen die deel uitmaken van Liberation Route Europe: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Polen, Tsjechië, Italië, de Verenigde Staten en Canada. Uiteraard zijn ook andere landen meer dan welkom om zich aan te sluiten bij dit wereldwijde initiatief!

 

Projectactiviteiten

De activiteiten rond Europe Remembers kunnen worden onderverdeeld in twee afzonderlijke, maar onderling verbonden pijlers:

1. Een informatief WOII-portal

De online portal fungeert als een centraal loket dat op meerdere niveaus informatie biedt aan de verschillende doelgroepen (bedrijven/organisaties en particulieren). Alle content is beschikbaar in zes talen: Engels, Frans, Nederlands, Duits, Pools en Italiaans. De portal is bedoeld om het publiek te inspireren en te informeren. Hij bevat de volgende onderdelen:

Een Europese evenementenkalender

Gedurende 2019 en 2020 worden er in Europa honderden herdenkingsevenementen georganiseerd. Deze evenementen helpen ons om zowel de impact die de oorlog heeft gehad op Europa en de rest van wereld als de langdurige gevolgen van het conflict te begrijpen. Ze bieden een gelegenheid om te herdenken wat er is gebeurd en om die herinnering levend te houden. Tot nu toe was er nog geen uitgebreid overzicht van alle herdenkingsactiviteiten. Daarom willen we nationale en internationale bezoekers, maar ook de pers en toeristische organisaties, een platform bieden dat precies dat doet.

Historische informatie

Het is belangrijk om de doelgroepen van essentiële historische informatie te voorzien zodat zij beter begrijpen wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Het platform moet bezoekers een helder en beknopt historisch beeld geven van de oorlog, van de aanloop tot de bevrijding. Naast de historische context moet het platform een duidelijk overzicht bieden van de verschillende historische locaties om te bezoeken, zoals musea, militaire begraafplaatsen, monumenten, luisterplekken en andere bezienswaardigheden.

Toeristische informatie

De online portal is bestemd voor een internationaal publiek en bevat daarom ook toeristische informatie. Bezoekers moeten informatie over hotels, restaurants en vervoer kunnen vinden voor alle regio’s die onderdeel zijn van de Liberation Route. Hiervoor werken we samen met partners uit de toeristische sector. Ook biedt de portal touroperators, reisbureaus en gidsen de mogelijkheid om eigen rondleidingen en pakketten met betrekking tot het jubileum samen te stellen en deze via Europe Remembers te promoten.

Extranet

Tot slot bevat de online portal een extranet voor B2B-partners. Zij kunnen hier content uploaden en downloaden, met name over evenementen en tours, en zo aansluiting vinden bij een breed WOII-gerelateerd netwerk.

2. Een internationale publiekscampagne

Deze campagne voorziet in krachtige communicatie naar alle doelgroepen en bevat onder andere de volgende elementen:

Flexibiliteit

De campagne kan op verschillende niveaus worden toegepast, wat betekent dat hij zowel wereldwijd als nationaal, regionaal of zelfs lokaal en voor persoonlijk gebruik kan worden ingezet.

Sterke projectidentiteit

De portal van Europe Remembers krijgt een sterke identiteit met een krachtige en herkenbare uitstraling: het moet een statement maken en de campagneboodschap uitdragen. Tegelijkertijd fungeert het logo als een kwaliteitslabel. Het is speciaal ontworpen zodat andere organisaties het eenvoudig kunnen bewerken en opnemen in hun eigen communicatie-uitingen.

Rough Guides reisgids

De ‘Travel the Liberation Route Europe’ reisgids van Rough Guides geeft een compleet overzicht van alles wat de Liberation Route Europe te bieden heeft in de landen die deel uitmaken van de internationale herdenkingsroute. De gids belicht een reeks musea, monumenten, routes en speciale bezienswaardigheden langs de Liberation Route. Het doel is om een reisgids van ongeveer 400 pagina’s te maken die niet alleen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in kaart brengt en de belangrijkste locaties langs de route promoot, maar ook persoonlijke verhalen en ervaringen uitlicht. De Liberation Route Rough Guide is vanaf juli 2019 verkrijgbaar in de boekhandel.

 

Doelstellingen

Europe Remembers wil de aandacht vestigen op de belangrijke herdenkingsjaren en het besef creëren dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Daarnaast wil het project herdenkingstoerisme in Europa stimuleren en daardoor het aantal bezoeken aan WOII-erfgoedlocaties laten groeien. Het wil bezoekers inspireren om meer te leren over de geschiedenis en hen motiveren om op pad te gaan en de plekken waar het allemaal is gebeurd met eigen ogen te zien. Tot slot wil Europe Remembers alle spelers binnen de WOII-herdenkingssector met elkaar verbinden in één groot internationaal netwerk.

 

Contact us   Join us