Deelnemen

Tentoonstelling ‘Great Women During the War: 1939-1945’

Een tijdelijke tentoonstelling ontwikkeld door het Canadian War Museum in samenwerking met het Juno Beach Centre.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ervoeren vrouwen angst, bezorgdheid en verlies terwijl ze vasthielden aan hoop.

Zij droegen bij aan de oorlog door te werken waarbij ze hun grenzen verlegden en succesvol nieuwe verantwoordelijkheden op zich namen. Helaas ontvingen ze vaak weinig dankbaarheid voor hun inzet. Zij hebben de basis gelegd voor een sociale verandering.

Deze tentoonstelling eert een aantal van deze vrouwen, Canadees en Europees, om hun moedige bijdrage aan de oorlog te erkennen.

Tentoonstelling ‘Great Women During the War: 1939-1945’

Related Experiences