Deelnemen

Als muren spreken – Posters • reclame, propaganda en protest

De geïllustreerde poster kwam in de late 19e eeuw op in Europa, in een steeds commerciëlere wereld waarin nadien ook botsende politieke ideologieën zichtbaar werden. Door hun indrukwekkende afmetingen en aanwezigheid overheersten posters de publieke ruimte en bepaalden ze mee het stadsbeeld. Ook al zijn posters vluchtig en worden ze specifiek voor één moment gemaakt, toch zijn er dus veel terugkerende elementen die we tot op vandaag op posters zien verschijnen en die onderdeel zijn geworden van het culturele geheugen. Propaganda uit de twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog, de explosieve groei van culturele uitwisselingen, toerisme en de opkomst van veelstemmige sociale bewegingen na de Tweede Wereldoorlog: al deze thema’s komen aan bod in de tentoonstelling “Als muren spreken”. Aan de hand van een selectie uit de postercollectie van het Huis van de Europese geschiedenis worden de complexe lagen van de Europese eenheid en verdeeldheid getoond. De posters weerspiegelen de ontwikkeling en verandering van de publieke ruimte in Europese steden. De tentoonstelling gaat op zoek naar de veelbetekenende veranderingen in de ontwerpgeschiedenis van Europese posters en probeert transnationale parallellen en onderlinge verbanden bloot te leggen.

Posters komen in allerlei formaten voor, van bescheiden A4’tjes tot enorme reclameborden. De kwaliteit ervan kan uiteenlopen afhankelijk van het talent van de ontwerpers. De poster is een populair medium waarop bijna alle facetten van het leven worden afgebeeld. Deze tentoonstelling tracht de Europese geschiedenis weer te geven aan de hand van posters van de afgelopen honderd jaar. Hierbij ligt de nadruk op de veelheid aan perspectieven en interpretaties. De poster is een dermate rijk en veelzijdig onderwerp dat de curator strenge keuzes moest maken en een zorgvuldige structuur moest bedenken om het in de tentoonstellingsruimte te kunnen vatten.

Als muren spreken – Posters • reclame, propaganda en protest